หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมปราสาท
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนิคมปราสาท
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมปราสาท
การศึกษาในชุมชนนิคมปราสาท
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนิคมปราสาท
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
Nikomprasat Subdistrict Municipality
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
ติดต่อ ทต.นิคมปราสาท
โทร . 044-551-206
นายนริศร์ กาบยุบล
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท
NEWS
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เต็มใจให้บริการค่ะ
 
 
 
 
กิจกรรม
 


นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรี ส่งมอบการปรับปรุงบ้านโดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณ [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 128 


นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่ [ 13 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 167 


นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 163 


นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท พร้อมด้วยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 157 


นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เป็ [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 705 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
ข่าวสาร
 
   
 
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเก [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 เทสบาลตำบลนิคมแราสาท อำเภอปรา [ 21 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 107 
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. [ 1 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 202 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐสภาภาคพิ้นที่เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 173 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ร [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 173 
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 169 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ร [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 207 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 202 
ประกาศกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 194 
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2 [ 25 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 187 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.25 [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 171 
ประกาศประชาสัมพันธ์กฏระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 162 
ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านทุจริต [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 153 
นายนริศร์ กาบยุบล นายกเทศมนตรีตำบลนิคมปราสาท ขอเชิญชวนให้อออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาช [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 145 
 
 
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 100 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 92 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 85 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ขออนุมัติปปประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาร พ.ศ 2566 (เงินอุดหนุนเฉ [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 109 
เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 103 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 71 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร.044-551-206
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวสารภายนอก
   
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ กพส. มท 0810.6/ว416  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org กศ. มท 0816.2/ว422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว415  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษา) กศ. มท 0816.2/ว406 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต) กรณีศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ กศ. มท 0816.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ม.ค. 2566 ]
ติดตามการบันทึกข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม กพส. มท 0810.7/ว393  [ 31 ม.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.2/ว325  [ 31 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
 
   
 
สร 0023.2/ว615 ส่งตัวผู้สอบแข่งจันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ 1623 ส่งตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ 1622 ส่งตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว131 ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบเเจ้งเตือน) (เทศบาลเมืองสุรินทร์ เเละสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว129 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว127 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.1/ว579 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและประชาสัมพันธ์โครงการฯ  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว120 แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว119 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สร/ 1487 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค (นายอำเภอสนม)  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.2/ว118 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว557 การจัดสรรและการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ 1394 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอบัวเชด)  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.5/ว527 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายอำเภอสำโรงทาบ และนายอำเภอเขวาสินรินทร์)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว526 คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอำเภอท่าตูม นายอำเภอรัตนบุรี นายอำเภอสังขะ นายอำเภอศรีขรภูมิ นายอำเภอสำโรงทาบ นายอำเภอปราสาท นายอำเภอจอมพระ นายอำเภอสนม และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.6/ว115 ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.1/ว114 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไร โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว525 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายอำเภอสังขะ นายอำำเภอศรีขรภูมิ นายอำเภอจอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว524 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอท่าตูม นายอำเภอรัตนบุรี นายอำเภอสังขะ นายอำเภอศรีขรภูมิ นายอำเภอสำโรงทาบ นายอำเภอปราสาท นายอำเภอจอมพระ นายอำเภอสนม และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
สร 0023.3/ว523 ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
 
   
 
ทม.สุรินทร์ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 31 ม.ค. 66 เทพื้นปูนรองรับเครื่องสูบน้ำ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 30 ม.ค. 66 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการย [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ เปิดรับสมัครรำบวงสรวงฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จ [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทม.สุรินทร์ 27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ [ 28 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านจารย์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (IIT) สแกน Q-R Code ร [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านจารย์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 4/2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดโรคติดต่อและโรคอุบัต [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 24 ม.ค. 66 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 24 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานครูเทศบาล [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 24 ม.ค. 66 กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.คาละแมะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
อบต.คาละแมะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา และทำบุญตักบาตรถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
อบต.คาละแมะ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ เรื่องขอจดทะเบียนโอนมรดก (นายทอ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
 
   
 


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ซอยปอยปริง จากถนนกรุงศรีนอกไปทางทิศเหนือถ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า (ทั้งสองข้าง) ถนนเทศบาล 1 จากสามแยกถนนเทศบ [ 1 ก.พ. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานราชการทั [ 27 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างทำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม วันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหา [ 27 ม.ค. 2566 ]


อบต.ตรึม ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.คาละแมะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางตามแบบมาต [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการจัดซื้อวัสดุจัดทำใบงานและความรู้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเหมารถถตู้ ขนาด ๑๑ ที่นั่ง โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา โดย [ 26 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา โดยวิธีเ [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างซ่อมแซมบำรุงตรวจเช็คสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่นที่เสื่อมสภ [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด ๑ ตัน เบอร์ ๑๘ หมายเลขทะเบียน ๘๒ [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองห้วยสิงห์ บ้านอังกอล หมู่ที่ 4 ถึงบ้า [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ชุด [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ ซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๕ [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย เบอร์ ๒๓ หมายเลขทะเบียน ๘๒ [ 24 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนาม สนามฟุตซอล ณ ชุมชนย่อยร่มเย็น หมู่ที่ [ 24 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมปราสาท หมู่ที [ 24 ม.ค. 2566 ]

 
 
กระดานสนทนา
 
 
เว็บไซต์ ทต.นิคมปราสาท อำภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 พ.ค. 2565)    อ่าน 207  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
-สินค้า OTOP-
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
สถานที่สำคัญ
 
 
 
SERVICE
 
คู่มือประชาชน  
คำแนะนำภาษี  
KNOWLEDGE  
แบบสอบถาม  
ประมวลผลสำรวจ  
  GOOGLE MAP
NAX SOLUTION
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร : 044-551-206 โทรสาร : 044-551-206 ต่อ 205
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
จำนวนผู้เข้าชม 826,609 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-723-3443
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
facebook
ทต.นิคมปราสาท
facebook
ทต.นิคมปราสาท
ทต.นิคมปราสาท