หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร 0023.2/ว887 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 11/2565  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.5/ 17467 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอกาบเชิง)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.5/ 17465 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศีขรภูมิ)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6035 การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 Thailand Smart City Expo 2022  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.2/ว6031 การพิจารณาโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนของโครงการที่เทศบาลเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.2/ว886 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุรินทร์ (ก.ท.จ.สุรินทร์) ครั้งที่ 11/2565  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6032 การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6026 การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6025 การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ 475 การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์)  [ 30 พ.ย. 2565 ]   
สร/ 17394 การเลื่อนและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์ 1 (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6002 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว5990 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นา  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6001 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ประจำปี พ.ศ. 2566 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว6000 ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว5999 การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ 17396 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (น  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว5998 โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอสังขะ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินท  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว5997 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ สังขะ รัตนบุรี จอมพระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
สร 0023.3/ว5993 ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ย. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 239
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร : 044-551-206 โทรสาร : 044-551-206 ต่อ 205
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
จำนวนผู้เข้าชม 448,203 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-723-3443
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10