หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร 0023.3/ว3989 แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาณิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง  [ 15 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.4/ว3986 การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพฯ  [ 15 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.5/ 298 การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  [ 15 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.5/ 11346 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอกาบเชิง)  [ 15 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.5/ว577 ารดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.5/ว3976 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอรัตนบุรี)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.2/ว576 การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว575 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3962 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3959 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3958 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3957 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3955 การอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 รวม 29 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (นายอำเภอปราสาท ศีขรภูมิ บัวเชด และเขวาสินรินทร์)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3942 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3941 การประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ FDA Center  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว3945 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 11 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ 296 บันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสำโรงทาบ) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.1/ว574 มอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) [ เอกสาร1 ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว573 ขอความอนุเคราะห์เชิญนายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดสุรินทร์เข้าประชุม (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
สร 0023.3/ว572 แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 10 ส.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 204
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร : 044-551-206 โทรสาร : 044-551-206 ต่อ 205
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลนิคมปราสาท
จำนวนผู้เข้าชม 161,437 เริ่มนับ 1 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-723-3443
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10