สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านสังคม
 แผนบริหารความต่อเนื่อง
 แผนยุทธศาสตร์
 วิสัยทัศน์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ตำบลฯ .
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนิคมปราสาทค่ะ
 
 
ส่วนราชการ
 
นางกรพัชรา สายเชื้อ
ปลัดเทศบาล
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายยศศักดิ์ ธนูศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
น.ส.จารุวรรณ ธีระวงศ์ไพศาล
บุคลากร
นางบุณยวีร์ สารจูม
นักพัฒนาชุมชน
นายวสันต์ ต่างทอง
นักวิชาการเกษตร
     
นางทิพย์เนตร สมรูป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นางจินัธฉา นันทะบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเบ็ญจมาภรณ์ มารอบ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
     
นายนคร สวัสดี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายวิชาติ ดลเสมอ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายบุญธรรม พริ้งเพราะ
พนักงานขับยนต์
     
นายสุทน สมานพร้อม
พนักงานดับเพลิง
นายทรงศักดิ์ จันดี
พนักงานดับเพลิง
นายนพสิทธิ์ สงวนดี
พนักงานดับเพลิง
     
นายประยูร พริ้งเพราะ
พนักงานดับเพลิง
นายอ่อนศรี สำราญดี
พนักงานดับเพลิง
นายไพบูลย์ อนุทูล
นัการ
     
นายสุราช กระจายกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ศรีพรหม พนักงานจ้างทั่วไป
นายอวย เชี่ยวชญยิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
     
นางพจน์ แฉะประโคน
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.มุจลินท์ จารุณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.นิตยา พุ่มพวง
พนักงานจ้างทั่วไป
     
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด